dierplantprojecten

Mausoleum der platgereden dieren – project

Iglo van strobalen – 1985
‘Het Mausoleum der platgereden dieren’ kreeg een eervolle vermelding in de catalogus
‘Het dierlijke en plantaardige in de hedendaagse Belgische kunst’.
‘Het Mausoleum der proefdieren’ is een alternatieve titel voor dit concept.